KISar

KISar sommaren 2019

Kisarnas uppgift är att finnas för eleverna under lägret, de kommer hjälpa till

med allt som eleverna behöver.

Att väcka eleverna på morgonen, se till att de tar sig iväg på måltider,
danspass och gemensamma aktiviteter.

Eleverna kan alltid vända sig till en Kis, även under nätterna om det behövs.


Men framför allt så kommer de se till att eleverna har riktigt

roligt och får minnen för livet.

Jimmy Bergh

Talang: Laga mat

Linnea Sundin

Talang: Gröna fingrar

Rasmus Eklund

Talang: Pingis

Alexander Flink

Talang: Jonglera

Liza Haugskott

Talang: Handarbete

Tim Rickeskär

Sovsalsansvarig

Talang: Spela munspel

Yrsa Eklund

Sovsalsansvarig

Talang: Sång