KISar

KISar sommaren 2020

Kisarnas uppgift är att finnas för eleverna under lägret, de kommer hjälpa till

med allt som eleverna behöver.

Att väcka eleverna på morgonen, se till att de tar sig iväg på måltider,
danspass och gemensamma aktiviteter.

Eleverna kan alltid vända sig till en Kis, även under nätterna om det behövs.


Men framför allt så kommer de se till att eleverna har riktigt

roligt och får minnen för livet.

Presentation av årets kisar kommer senare.