ÖBRK's klubbidé - vision - värdegrund

Styrdokumentet anger profil, vision och riktlinjer för hela vår verksamhet.
Det ska vara till stöd och hjälp för styrelsen och kommittéerna när beslut fattas, och för hur verksamhet i klubben ska se ut under det närmaste året.

VÅR KLUBBIDÉ

För ALLA som vill lära sig dansa eller vidareutveckla sin dans erbjuder vi kurser och träningar för alla åldrar och nivåer.
I social gemenskap får du motion och dansglädje för kropp och själ till en låg kostnad.
Vi främjar en drogfri dansmiljö.

VÅR VISION

VÅR VÄRDEGRUND

Glädje och Social gemenskap
Östersunds Bugg och Rock’n’ Roll Klubb ska vara en arena där vi kan träffas och utvecklas på allas nivåer. Vi vill också sprida sann dansglädje och att ALLA ska känna gemenskap.

Delaktighet och Demokrati
Klubbdemokratin innebär att ALLA medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär också att ALLA får möjlighet att vara med och bestämma och ta ansvar.

Allas rätt att vara med
Vi vill att ALLA ska bli väl bemötta oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vi står för mångfald, öppenhet, bredd och jobbar för att motverka utanförskap och mobbing.

Seriös klubb
Vi verkar för en välorganiserad och seriös klubb med god etik och moral.

Det innebär att ALLA har ett ansvar för att de uppsatta reglerna och överenskommelserna efterlevs. Vi ger förutsättningar för tävlande på lika villkor genom ärlighet och rent spel.